EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat : tel. +48 (22) 644 85 03
Księgowość : tel. +48 (22) 644 53 90
Koordynator serwisu: tel. +48 (22) 644 51 53

email: edps@edps.com.pl

zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

NIP 5220064447
KRS 0000136968


View Larger Map


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa


Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Sekretariat, fax: (22) 644 53 90
Dział serwisu, tel: (22) 644 85 03

Copyright 2013 EDP Support Polska