EDP Support Polska Sp. z o.o.

Siedziba główna Warszawa
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat: tel. +48 (22) 644 85 03
Księgowość: tel. +48 (22) 644 53 90

Biuro Gdańsk
ul. Szczecińska 26A
80-392 Gdańsk

 

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Dane rejestracyjne:

NIP 5220064447
KRS 0000136968
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
BDO: 000020495

 


View Larger Map

 


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska