B-web 9340

Nowoczesna Rejestracja Czasu Pracy

B-web 93 40 – idealnie spełnia wszystkie wymagania dla terminala rejestracji czasu pracy. Jego szczególną cechą jest system inteligentnego podświetlenia Guide by Light. To intuicyjne rozwiązanie umożliwia proste, wygodne i bezpieczne użytkowanie terminala. Dotykowy panel przedni posiada także osobno podświetlaną klawiaturę pojemnościową. Składa się ona z pięciu klawiszy funkcyjnych (dla obsługi funkcji podstawowych jak np. WE/WY/Wyjście służbowe), pięciu klawiszy specjalnych (dla wyboru menu oraz języka) oraz klawiatury numerycznej do wprowadzania danych oraz kodów. Interakcje pomiędzy klawiszami podświetlonymi i przyciemnionymi pewnie poprowadzą użytkownika poprzez wszystkie funkcje. Jeżeli podczas użytkowania terminala trzeba dokonać wyboru lub terminal oczekuje na dane, odpowiednie klawisze będą jasno podświetlone.

Odczyty rejestracji czasu pracy pracowników dokonywane są przy użyciu czytników RFID –  Legic, Mifare lub HID. Pamięć została zaprojektowana dla obsługi 2000 pracowników i może być indywidualnie rozbudowana do 10000 pracowników zależnie od planowanej liczby rekordów osobowych i danych o odczytach.

Funkcjonalność pakietu aplikacji B-web 93 40 zawiera wszystkie funkcjonalności obsługujące bieżące potrzeby w zakresie rejestracji czasu pracy. Pozwala także poinformować pracowników o ich bilansie czasowym, ruchomym czasie pracy i pozostałych dniach urlopu. Funkcja komunikatów przypominająca działanie skrzynki pocztowej umożliwia prezentację na wyświetlaczu bieżących komunikatów dla pracowników. B-web 93 40 może być także używany dla potrzeb kontroli dostępu: terminal monitoruje drzwi i zarządza czytnikami kontroli dostępu.

Stacja dokująca umożliwia wygodną pre-instalację odpowiedniego rodzaju zasilania i podłączenia do danych. Instalacja terminala jest także szybka i łatwa dzięki systemowi instalacji za pomocą jednego kliknięcia - 1-Click. Terminal B-web 93 40 może być rozbudowywany o nowe opcje poprzez dodawanie nowych licencji, np.:

  • szyfrowanie danych pomiędzy terminalem a oprogramowaniem komunikacyjnym 
  • obsługę indywidualnych procesów poprzez programowanie interpreterem języka AVISO
  • wykorzystanie B-web 93 40 do kontroli i zarządzania czytnikami oraz komponentami systemu kontroli dostępu
  • funkcjonalność CardLink służącą do połączenia elementów on-line systemu kontroli dostępu z urządzeniami stand-alone, celem uzyskania zintegrowanego rozwiązania w zakresie kontroli dostępu.

EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska