Czytnik B-net 9105 FP

Czytnik B-Net 91 05 FP z modułem linii papilarnych nadaje się idealnie do rozwiązań kontroli dostępu. Dzięki swojej kompaktowej i płaskiej konstrukcji dobrze integruje się z nowoczesną architekturą. Czytnik może być instalowany w miejsce zwykłych czytników kart zbliżeniowych bez zmiany okablowania. W połączeniu z kontrolerami B-Net 92 50 lub B-net 92 90, gwarantuje bezpieczne z prawnego punktu widzenia gromadzenie i przechowanie danych osobowych. B-Net 91 05 FP obsługuje trzy tryby pracy: identyfikacji lub weryfikacji biometrycznej (porównanie z danymi na karcie identyfikacyjnej) i opcjonalnego wprowadzania kodu PIN.

Identyfikacja

W trybie identyfikacji, wzorce linii papilarnych są przechowywane wewnątrz modułu biometrycznego w czytniku. Wzorce są ładowane z centralnego oprogramowania zarządzającego kontrolą dostępu poprzez sterownik B-net 92 90, do którego dołączony jest czytnik. Do identyfikacji osoby wystarczy przyłożenie palca do modułu biometrycznego.

Weryfikacja

W trybie weryfikacji wzorce linii papilarnych są zapisane na karcie zbliżeniowej. Osoba identyfikowana przykłada palec do modułu biometrycznego, a następnie zbliża kartę. Czytnik porównuje odczytane linie papilarne z wzorcem zapisanym na karcie, a wynik porównania przesyła do nadrzędnego sterownika B-net 92 90, który steruje otwieraniem przejść.

Porównywanie danych z odczytu linii papilarnych w czytniku z danymi znajdującymi się na karcie zwiększa bezpieczeństwo, gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo danych i pozwala na nieograniczoną liczbę użytkowników


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska