Czytnik B-net 9120 FP

B-Net 91 20 FP jest subterminalem przeznaczonym do biometrycznej kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.  Identyfikacja biometryczna dokonywana jest poprzez moduł biometryczny CBM o wysokiej rozdzielczości.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie są potrzebne karty identyfikacyjne - każda osoba używa do identyfikacji swoich linii papilarnych. Czytnik B-Net 91 20 FP jest podłączony do jednostki sterującej (B-nett 92 90 lub B-Net 92 50).  Doskonale spełnia wymagania prostej i bezpiecznej rejestracji danych biometrycznych przy użyciu odcisków palców.

Podczas identyfikacji osoby, B-net 91 20 FP porównuje odczytane linie papilarne z przechowywanymi w pamięci wzorcami odniesienia i  na ich podstawie określa, czy osoba może być zidentyfikowana przez system. Po pozytywnej identyfikacji numer osoby jest p[przesyłany do sterownika kontroli dostępu.

Dla każdej osoby są przechowywane po 2 zestawy linii papilarnych. Czytnik jest bardzo efektywny i nawet przy obsłudze 3000 osób (6000 zestawów linii papilarnych) czas identyfikacji pojedynczej osoby nie przekracza 1 sekundy.


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska