EDIsecure

EDIsecure Card Management Software (CMS) służy do drukowania kart identyfikacyjnych, zbierania zdjęć i zarządzania kartami.
EDIsecure CMS zawiera wszystkie funkcje konieczne do dostosowanie systemu zarządzania kartami i wydrukami do indywidualnych potrzeb klienta. EDIsecure CMS umożliwia projek-towanie kart, ich produkcję i raportowanie. Począwszy od prostego drukowania kart aż do ich masowej produkcji, oprogramowanie dostarcza łatwych w użyciu rozwiązań umożliwiających wygodną personalizację i zarządzanie kartami.
EDIsecure jest dostarczane w dwóch edycjach oferujących szeroki zakres funkcjonalności dla różnych zastosowań: karty pracowników i gości, kontrola dostępu, kary członkowskie i stałe-go klienta i wszelkie inne zastosowania wymagające identyfikacji osoby. Edycje CMS Stan-dard i CMS Standard Plus są aplikacjami jednostanowiskowymi.

EDIsecure CMS zawiera szeroki zestaw narzędzi i funkcji do projektowania własnych ukła-dów kart, kształtów i efektów, takich jak linie, prostokąty, obroty, przezroczystość i wyrów-nania. Moduł obsługuje powszechnie stosowane typy obiektów, a także uwzględnia stałe i modyfikowalne źródła danych dla tekstu, obrazów i grafik. Wzory kart mogą być projekto-wane w prosty i efektywny sposób wykorzystując warunkowe drukowanie wszystkich typów obiektów, maskowanie pól i formatowanie tekstu. Narzędzia wykorzystujące technikę przeciągnij i upuść (drag & drop) umożliwiają definiowanie i ustawianie obrazów w tle, kodów paskowych i informacji o kodowaniu kart.

EDIsecure CMS Standard

Ta jednostanowiskowa edycja stanowi doskonałe rozwiązanie dla małych firm, przychodni lekarskich, szkół i klubów.

 • łatwe w użyciu oprogramowanie pracuje w systemie MS Windows
 • zawiera wbudowany podręcznik ułatwiający eksploatację i szybkie rozpoczęcie pracy
 • ma opcje druku wsadowego z plików CSV i Excel
 • współpracuje z urządzeniami zbierającymi zdjęcia w standardzie Twain i VFW (Video for Windows)
 • obsługuje kody paskowe i kodowanie pasków magnetycznych
 • zawiera przykładowe projekty kart
 • manager konfiguracji drukowania, kodowania i zbierania zdjęć

 

EDIsecure CMS Standard Plus

Oprogramowanie jest przeznaczone dla firm i serwisów wydających karty identyfikacyjne zarządzających kilkoma bazami danych z jednej aplikacji.

 • zawiera wszystkie funkcje CMS Standard i dodatkowe rozszerzenia
 • intuicyjny interfejs użytkownika
 • zaawansowane oprogramowanie pracujące pod MS Windows
 • wewnętrzna baza danych MS Access
 • narzędzia do konfiguracji prostego połączenia z zewnętrzną bazą danych ODBC
 • druk wsadowy z bazy danych
 • przechowuje zdjęcia w rekordach bazy danych i w plikach JPG
 • koduje kody paskowe i paski magnetyczne
 
Lista funkcji EDIsecure
  Standard Standard Plus
Wielojęzykowość x x
MS Windows® 2000/XP, VISTA x x
Intuicyjny interfejs użytkownika   x
Przykładowe projekty wydruków kart x x
Licencja na kluczu sprzętowym (Dongle) x x
Aktualizacje i Aktywacje modułów plikiem licencyjnym x x
Wewnętrzna baza danych   MS Access
Współpraca z zewnętrznymi bazami danych   ODBC
Zdjęcia w rekordach bazy danych lub plikach jpg   x
Import danych ze źródeł CSV x x
Popularne kody paskowe włącznie z PDF417 x x
Kodowanie paska magnetycznego x x
Drukowanie wsadowe poprzez spooler Windows x x
Drukowanie wsadowe z bazy danych   x
Zarządzanie wydrukiem awersu i rewersu x x
Podgląd wydruku x x
Źródło obrazu: Twain, pliki i wideo systemu Windows x x
Standardowe format obrazów (jpg, bmp, tiff, png) x x
Kilka obrazów dla jednego rekordu bazy danych   x
Korekta kolorów i kadrowanie podczas zbierania obrazów x x
Interfejs użytkownika WYSIWYG x x
Obsługuje popularne typy obiektów x x
Stałe i zmienne źródła dla obiektów tekstowych, obrazów i grafik x x
Warunkowe wyświetlanie wszystkich typów obiektów x x
Maskowanie pól I formatowanie tekstu w obiektach x x
Listy obiektów ułatwiające nawigację x x
Narzędzia ułatwiające projektowanie i pozycjonowanie obiektów x x
Manager konfiguracji wydruku, kodowania, zbierania obrazów x x
Opcjonalne bezpośrednie podłączenie kamery x x
Opcjonalne Auto-kadrowanie, wyszukiwanie, poprawianie obrazu   x
Opcjonalne zabezpieczanie kart warstwą UV   x

 


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska