Intuicyjne prowadzenie użytkownika - Guide by Light

Intuicyjna koncepcja obsługi Guide by Light gwarantuje łatwe, wygodne i szybkie posługiwanie się terminalem. Wymaga ona terminala wyposażonego w podświetlane przyciski pojemnościowe.

W trakcie pracy widoczne będą tylko te lekko podświetlone przyciski, których wymaga zakres funkcjonalny wybrany przez użytkownika. Wszystkie pozostałe przyciski pozostaną niewidoczne. Guide by Light zapewnia, że przyciski i grupy przycisków wymagane w sekwencji danej operacji będą zawsze jasno podświetlone w trakcie aktywnego oczekiwania na wprowadzenie danych lub wybór opcji. Po dokonaniu wyboru będą one znowu widoczne jako lekko podświetlone. Obsługę terminala ułatwiają odpowiednie teksty pojawiające się na wyświetlaczu.

Interakcja pomiędzy jasno podświetlonymi i lekko wygaszonymi klawiszami intuicyjnie prowadzi pracownika poprzez sekwencje wyboru; codzienne wpisy stają się o wiele łatwiejsze, a błędne zapisy są minimalizowane.

Korzyści Guide-by Light:

Przykład ustawień podstawowych – Krok 1
Podstawowe ustawienia bez czytnika RFID.
Przykład – Wyjście służbowe – Krok 2
4 przyciski funkcyjne są lekko podświetlone. Przycisk wyjścia służbowego i czytnik RFID są jasno podświetlone.
Przykład – Wyjście służbowe - Krok 3
Po udanej rejestracji, pojawia się lista zawierająca oficjalne powody nieobecności. Pracownik potwierdza swój wybór wciskając "E" (Enter).
Potwierdzenie zapisu - Krok 4
Rekord kompletnego zapisu wyjścia służbowego pokazany jest na wyświetlaczu i potwierdzony sygnałem akustycznym.

<< Powrót


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska