Kerberos TPB-E01/E02

Kołowroty Kerberos są idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy konieczna jest kontrola przejść pojedynczych osób w systemach kontroli dostępu. Mogą być instalowane w pobliżu stanowisk strażników lub w obszarach zewnętrznych, gdzie wymagane jest kontrolowanie lub zliczanie ruchu osobowego.

Różne typy mechanizmów wykonawczych kołowrotów Kerberos umożliwiają dostosowanie ich do wymagań użytkownika. Kołowroty mogą współpracować z czytnikami kart i automatami biletowymi.

Kołowroty występują w czterech typach 0, 1.1, 1.2 i 2, zależnie od wykonania i dostępnych funkcji.

Obudowa

 • wykonana jest ze stali nierdzewnej; kolumny posiadają miejsce na czytniki kart i dodatkową elektronikę sterującą;

Ramiona

 • typ 2:              stal nierdzewna Ø 40 mm,
 • typ 0/1.1/1.2:   aluminium Ø 32 mm

Płyty czołowe

Wykonane ze stali nierdzewnej 3 mm; mogą na nich być instalowane czytniki i przyciski do otwierania; opcjonalnie płyty czołowe mogą być wykonane z plastiku 5 mm do zastosowań czytników zbliżeniowych.

Przejścia

 • typ    0:      mechaniczne, jeden kierunek swobodny, kierunek przeciwny zablokowany
 • typ 1.1:      jeden kierunek sterowany elektromechanicznie, przeciwny kierunek zablokowany
 • typ 1.2:      oba kierunki sterowane elektromechanicznie
 • typ    2:      oba kierunki sterowane motorowo z serwopozycjonowaniem

Sterowanie obrotem

 • typ 0/1.1/1.2: ręczne, pozycjonowanie automatycznie w położeniach końcowych
 • typ    2: serwopozycjonowanie - po otrzymaniu sygnału zwolnienia i niewielkim przesunięciu ramienia kołowrót obraca się automatycznie o 120°; mechanizm działa cicho i łagodnie; zapewnia to długotrwałą pracę urządzenia; kołowrót otworzy się również, kiedy występuje nacisk na ramię, po otrzymani sygnału zwolnienia

Automatyczne opadanie i podnoszenie ramienia

Kołowrót może posiadać opcję opadającego ramienia dla typów 1.1, 1.2 i 2. Ramię opada na dodatkowy sygnał sterujący. Ramię może być podniesione ręcznie w typach 1.1 i 1.2. Dla typu 2 ramię jest podnoszone automatycznie i pozycjonowane na dodatkowy sygnał sterujący.

Brak zasilania

 • typ      0:    jeden kierunek swobodny, przeciwny zablokowany
 • typ   1.1:    oba kierunki zablokowane
 • typ   1.2:    oba kierunki zablokowane
 • typ      2:    oba kierunki swobodne

Jeżeli kołowrót posiada ramię opadające, ramiona są opuszczone.

Ponowne włączenie zasilania

Jeżeli ramiona są opuszczone, muszą być podniesione ręcznie. Dla Typu 2 podnoszą się automatycznie.

Dane elektryczne

 • Zasilanie: 110 - 250 VAC, 50 – 60 Hz
 • Napięcie sterujące: 24 VDC

Sterowanie

W zależności od typu kołowrotu dostępne są różne rodzaje wejść i wyjść sterujących. W przypadku stosowania serwopozycjonowania (Typ 2) można ustawiać różne rodzaje parametrów za pomocą programu konfiguracyjnego lub ręcznego programatora, np.: szybkość obrotu, timeouty, itp.

Wejścia / wyjścia programowalne

 • 4 wejścia, 24 VDC: (standard: pojedyncze wejście / wyjścia, zwolnienie = opuszczanie ramienia, blokada)
 • 8 wyjść, 24 VDC
 • 3 wyjścia przekaźnikowe, bezpotencjałowe

Otwieranie

Przez wejścia bezpotencjałowe normalnie otwarte, np.: przyciski lub czytniki.

INSTALACJA

Na wykończonym podłożu (FFL) lub na podłożu strukturalnym (dwuwarstwowym – SFL).


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska