Kontroler B-net 9250

Kontroler B-Net 92 50 jest uniwersalnym sterownikiem pojedynczych lub podwójnych przejść w systemach kontroli dostępu. Idealnie nadaje się do budowy przejść kontrolowanych w niewielkich systemach kontroli dostępu lub w obszarach, gdzie ilość kontrolowanych przejść jest niewielka. B-net 92 50 może być stosowany również w dużych systemach, gdzie stosowane są zaawansowane sterowniki serii B-net 92 90.

Pamięć B-Net 92 90 może pomieścić do 2000 rekordów osobowych, 256 profili czasowych oraz kalendarz dni specjalnych. Kontroler może przechować do 8000 transakcji odczytu kart. Funkcjonalność kontrolera może być rozszerzana za pomocą dowolnie programowanych makropoleceń. Kontroler może sterować 2 lub 4 subterminalami serii B-Net 91 xx/B-web 91 xx.

Uprawnienia kontroli dostępu są przechowywane w B-net 92 90 w postaci rekordów osobowych. Zawartość rekordów i ich struktura mogą być dostosowywane do specyficznych wymogów użytkownika, a także do stosowania różnych typów identyfikatorów.

B-net 92 90 może być konfigurowany i zarządzany zdalnie poprzez sieć LAN. Zdalnie może być również wykonywana aktualizacja jego wewnętrznego oprogramowania.

Zalety produktu

  • aktywacja dodatkowych funkcji poprzez instalację dodatkowych licencji
  • dowolnie konfigurowalne wejścia czujnikowe
  • możliwość elastycznego programowania specyficznych wymagań poprzez język programowania makropoleceń AVISO
  • szyfrowanie transmisji danych z kontrolera do oprogramowania komunikacyjnego
  • konfiguracja i aktualizacje oprogramowania przez Internet

EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska