Łatwa, szybka i niezawodna instalacja

Terminal B-web 93 00 dostarczany jest zawsze wraz ze stacją dokującą, instalowaną na ścianie. W wersji standardowej, komunikację i zasilanie terminala B-web 93 00 zapewnia sieć komputerowa Ethernet (PoE – Power Over Ethernet). Połączenie po sieci komputerowej oznacza brak potrzeby istnienia urządzeń elektronicznych w stacji dokującej. Kabel jest wpinany w terminal, a obudowa terminala jest zatrzaskiwana w stację dokującą i zabezpieczana. Określamy to jako instalację „1-Click”.

Jeżeli instalujemy terminal w innej konfiguracji sprzętowej,  na przykład z zasilaniem 230 V, stacja dokująca dostarczana jest wtedy wraz z płytą główną. Na płycie tej obwody drukowane zawierają wszystkie elementy potrzebne dla zasilania, a także interfejsy, cyfrowe wejścia i wyjścia oraz przekaźniki. W ten sposób można prosto i szybko przygotować zawczasu wszystkie potrzebne połączenia kablowe, takie jak zasilanie, systemy monitoringu drzwi i podłączenia dla subterminali.

Po instalacji terminala na ścianie, poprzez zatrzaśnięcie go w stacji dokującej, działają już wszystkie połączenia elektroniczne, a terminal gotowy jest do pierwszego uruchomienia. 

Dalsze informacje:

 

<< Powrót


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska