Nexus SmartACT

Cechy podstawowe oprogramowania:

 • zarządzanie uwierzytelnieniami przez cały czas ich życia
 • wydajne, wielojęzykowe, oparte o technologię web
 • predefiniowane sekwencje robocze
 • zintegrowane zarządzanie certyfikatami
 • konfigurowalne kategorie uprawnień , np. dla użytkowników wewnętrznych lub bazujący na rolach grupowy dostęp z wykorzystaniem LDAP
 • konfigurowalna lokalizacja ról
 • centralna i lokalna personalizacja różnych uwiarygodnień
 • wspomaganie dla dokumentów tożsamości, smartcards, tokenów USB, NFC dla telefonów komórkowych, certyfikatów cyfrowych i biometryki
 • spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa
 • pełne możliwości projektowania układu karty, rozmieszczenia i zbierania zdjęć i podpisów oraz drukowania
 • obsługuje większość popularnych metod kodowania kontaktowych i zbliżeniowych
 • rozbudowane funkcje PKI
 • prosta obsługa
 • skalowalne, idealne dla firm i organizacji o dowolnym rozmiarze

IDExpert SmartACT jest nowoczesnym i łatwym w eksploatacji oprogramowaniem do efektywnego i wydajnego zarządzania dokumentami tożsamości. Jest przeznaczone dla firm i organizacji o dowolnym rozmiarze, i wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i kompleksowej integracji. IDExpert SmartACT umożliwia przedsiębiorstwom, agendom rządowym, uczelniom i innym organizacjom proste i efektywne wprowadzanie, wydawanie i zarządzanie identyfikatorami i elementami uwierzytelniającymi.

System bazujący na technologii WEB obsługuje dokumenty tożsamości, karty procesorowe, tokeny USB, telefony komórkowe, certyfikaty cyfrowe i identyfikację biometryczną. Wbudowane mechanizmy zarządzania uprawnieniami, dostępem i rolami zapewniają bezpieczny i kontrolowany dostęp do funkcji systemu i gwarantują, że tylko uprawnione osoby mogą wydawać poszczególne rodzaje dokumentów z odpowiednimi uwierzytelnieniami.

IDExpert SmartACT pozwala na kompleksową integrację i konsolidację różnych poświadczeń w jednym wspólnym centrum, nadzór i logowanie całej aktywności systemu. System posiada również możliwość ustawiania terminów ważności dla obiektów, na których działa. Dostosowanie do potrzeb użytkownika daje również możliwość rekonfiguracji interfejsu użytkownika i stosowanie różnych wersji grafiki i wyglądu. Poprzez centralne zarządzanie dokumentami tożsamości system zapewnia sprawne zarządzanie poświadczeniami dla całych grup osób, bezpieczne wydawanie dokumentów tożsamości i zarządzanie pełnym cyklem życiowym dokumentów.

Właściwości:

 • wielojęzykowy interfejs użytkownika
 • wielodostęp, z kontrolą uprawnień za pomocą ról
 • zarządzanie danymi dla różnych grup osób i organizacji
 • wygodne definiowanie, personalizacja i zarządzanie różnymi poświadczeniami
 • zintegrowane zarządzanie certyfikatami PKI
 • zintegrowany moduł projektowania kart Card Designer, posiadający narzędzia do sprawnego tworzenia własnych projektów kart
 • możliwość kodowania identyfikatorów RFID, chipów kontaktowych i zbliżeniowych, pasków magnetycznych i kodów paskowych
 • możliwość masowej personalizacji
 • profesjonalne zbieranie obrazów i zdjęć pochodzących z różnych źródeł
 • podgląd obrazów na żywo z możliwością jego korekty
 • interfejsy on-line LDAP i ODBC
 • ręczna lub automatyczna synchronizacja z zewnętrznymi bazami danych i katalogami X.500
 • interfejsy do zewnętrznych aplikacji
 • obsługa kart tymczasowych i stałych zamienników
 • drukowanie paragonów
 • powiadamiania i alarmowanie przez e-mail
 • generator raportów
 • samoobsługa w zakresie funkcji PKI

Architektura systemu:

 • Rich Internet application
 • serwer bazujący na J2EE I Java
 • zintegrowana baza danych oparta o Microsoft SQL 2005
 • kontrola użytkownika poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Java Web Start (JWS)

Platforma serwerowa:

 • Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 – 64 bity)

Standardy:

 • certyfikaty X.509
 • LDAP v. 3
 • HTTP/HTTPS
 • obsługa smartcard poprzez PKCS#11
 • tokeny USB bazujące na PC/SC I PKCS#11

Obsługiwane identyfikatory:

 • karty smartcard zbliżeniowe
 • karty chipowe kontaktowe
 • tokeny USB
 • telefony komórkowe NFC

Obsługiwane kodowania:

 • kodowanie RFID:
 • szeroki zakres kart kontaktowych i tokenów USB
 • dodatkowe kodowania – pasek magnetyczny i kody paskowe

Zarządzanie certyfikatami i PKI:

 • interfejs do Microsoft Windows Server Enterprise 2003/2008 CA i Nexus Certificate Manager
 • zintegrowane zarządzanie certyfikatami
 • zarządzanie PIN
 • procedury do odnawiania i usuwania już wydanych certyfikatów
 • szeroki zakres funkcji samoobsługowych, np.: zmiana lub blokada PIN

EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska