Subterminal B-net 9010

B-Net 90 10 umożliwia integrację systemu kontroli dostępu z zewnętrznymi czytnikami wyposażonymi w interfejs Wieganda. B-Net 90 10 to zasadniczo konwerter, który odczytane dane Wieganda konwertuje do protokołu BPA 9-Subset Kaba i przesyła celem dalszego przetwarzania do stertownika kontroli dostępu.

Do konwertera B-Net 90 10 można podłączyć maksymalnie dwa czytniki Wieganda. Konwerter jest wyposażony w wejścia cyfrowe i przekaźniki do nadzoru stanu przejścia i sterowania urządzeniami wykonawczymi. Dodatkowe wejście RS-232 umożliwia integrację systemu kontroli dostępu z dowolnymi czytnikami i urządzeniami posiadającymi ten interfejs.

B-Net 90 10, podobnie jak czytniki Kaba, musi współpracować z nadrzędną jednostką sterującą, np. kontrolerami B-Net 92 90, B-Net 92 50 lub terminalem serii B-Net 93 xx.  Prawidłowe ustawienie parametrów konwertera B-Net 90 10 gwarantuje bezbłędne przetwarzanie oraz interpretację odczytanych danych.

B-net 90 10 daje możliwość jednoczesnej obsługi wielu rodzajów kart identyfikacyjnych.  Urządzenie zasilane jest prądem o napięciu od 12 do 32 V DC dostarczanym z kontrolera B-Net 92 90 lub zewnętrznego źródła zasilania.

B-Net 90 10 posiada metalową obudowę (klasa zabezpieczenia IP 20) i powinien być instalowany w strefie chronionej.


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska