Terminal B-web 93 00 i terminale poprzedniej generacji B-net 93x

Ochrona inwestycji dzięki kompatybilności i kontynuacji dostaw

Każdy produkt przechodzi poprzez kolejne fazy cyklu życia produktu. Także w zakresie terminali RCP nowe technologie i wymogi rynku regularnie prowadzą do rozwoju nowych produktów, takich jak nowa generacja terminali B-web 93 00. 

Mamy pozytywną dla Państwa odpowiedź na pytanie dotyczące przyszłych działań dotyczących terminali serii B-net 93xx. W trakcie wprowadzania na rynek terminali B-web 93 00, pełna gama terminali B-net będzie nadal dostępna. Jesteśmy Państwu, jako naszym klientom, winni ochronę dotychczasowych inwestycji w nasze produkty.

Zapewnimy to w następujący sposób:

  • poprzez kontynuację dostaw terminali B-net 93xx przez następne trzy lata po ogłoszeniu o zaprzestaniu ich produkcji,
  • poprzez dostawy części zamiennych przez następnych pięć lat,
  • udzielając wsparcia produktu przez okres do ośmiu lat.

Wzajemna kompatybilność terminali B-net i B-web stanowi zabezpieczenie Państwa inwestycji. Oznacza to, że struktury danych oraz ich wzajemna komunikacja, także z aplikacjami, pozostają identyczne i działają w ten sam sposób. Kompatybilność ta umożliwia wykorzystanie istniejących terminali oraz terminali B-web w jednym systemie.

Powyższe działania stanowią dla nas to, co uważamy za ochronę inwestycji naszych klientów.

 

<< Powrót


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska