B-Access® Kontrola Dostępu i RCP

B-Access® jest zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu i rejestracją czasu pracy. B-Access® zapewnia pełne zarządzanie uprawnieniami w dostępie do pomieszczeń, stref i całych obiektów. Jednocześnie łączy funkcje rejestracji czasu pracy obsługując terminale RCP. Użytkownik otrzymuje jednolity system zarządzający dostępami do pomieszczeń na terenie firmy i nadzorujący czas pracy. Architektura oprogramowania umożliwia stosowanie B-Access® w dużych przedsiębiorstwach posiadających wiele lokalizacji. Łatwość konfiguracji systemu i możliwości jego dostosowania do indywidualnych wymagań użytkownika powoduje, że jest odpowiednim narzędziem zarówno dla departamentów personalnych oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie firmy.

B-Access® jest dostosowany do integracji i wymiany danych z wiodącymi systemami HR i stanowi cenne narzędzie wspomagające osiągnięcie maksymalnej efektywności zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.

Jeśli zainteresował Państwa temat oprogramowania B-Access®, zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.


  EDP Support Polska Sp. z o.o.
  ul. Pląsy 17
  02-828 Warszawa

  Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
  Księgowość, tel: (22) 644 53 90

  email: edps@edps.com.pl
  zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

  Copyright 2013 EDP Support Polska