Depozytory Kluczy

Elektroniczne depozytory kluczy służą do bezpiecznego deponowania:

  • kluczy systemu master key
  • innych kluczy takich jak skarbcowe, sejfowe, do szaf pancernych, do serwerowni, klucze samochodowe
  • ważnych przedmiotów takich jak: kart dostępowych, twardych dysków, telefonów, laptopów...

Depozytory elektroniczne przeznaczone są do obsługi rozbudowanych systemów kontroli kluczy. Posiadają możliwość zapisu zdarzeń - czasu deponowania kluczy oraz mogą być zintegrowane z innymi systemami zarządzającymi.

Każdy z depozytorów może być rozbudowywany o kolejne moduły. Bazowym elementem jest zawsze moduł główny, uzupełnieniami - moduły dodatkowe.

Jeśli zainteresował Państwa temat Depozytorów Kluczy - zachęcamy do kontaktu.

 


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska