Dofinansowania UE

 

 

 

 

 

 

EDP Support Polska  Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany w ramach działania 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2
Bon na innowacje dla MŚP Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Celem projektu jest opracowanie prototypów innowacyjnych terminali produkcyjnych i czytników kontroli dostępu

 

Opis projektu: 

Opracowane w ramach projektu prototypy mają pozwolić m.in. na pracę w skrajnie ekstremalnych warunkach pogodowych, posiadać zabezpieczenia przed atakami mającymi na celu kradzież know how firm, oraz wspomagać działania ewakuacyjne pracowników podczas sytuacji zagrożenia ich życia lub zdrowia. Urządzenia będą mogły spełniać szereg funkcji w przedsiębiorstwach w zakresie: rejestracji czasu pracy, rejestracji produkcji, wsparcia procesów logistycznych, obsługi stołówek, obsługi gospodarki magazynowej, oraz będą mogły pełnić funkcje kiosków informacyjnych dla pracowników. 

 

Efekty projektu: 

Dzięki realizacji niniejszego projektu będziemy w stanie uruchomić produkcję nowych innowacyjnych urządzeń w postaci terminali produkcyjnych i czytników kontroli dostępu wykorzystywanych do optymalizacji procesów produkcyjnych, organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem w zakładach wytwórczych w szczególności w branży motoryzacyjnej, sprzętu elektronicznego,  przetwórstwa spożywczego, przemysłu meblarskiego, energetyki, hutnictwa, centrach logistyki, ale również punktach handlu detalicznego. 

 

Wartość całkowita projektu :  487 080,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 316 800,00 zł

 

 

 

 

 

 

 


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska