Integracja z SAP HCM

Jesteśmy partnerem firmy SAP, jednego z wiodących dostawców systemów wspomagających zarządzanie firmą. Jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikat SAP, potwierdzający zgodność naszego oprogramowania B-Access® z modułem zarządzania personelem SAP HCM.

Wzbogacenie posiadanych przez firmę systemów SAP HCM o nowe funkcjonalności prowadzi do optymalizacji procesów oraz zwiększenia konkurencyjności. Kontrola Dostępu i Rejestracja Czasu Pracy jest cennym narzędziem wspomagającym osiągnięcie maksymalnej efektywności w przedsiębiorstwie.

Z powodzeniem przeprowadzamy proces integracji naszych rozwiązań z funkcjonującymi systemami SAP HCM. Natywne połączenie oprogramowania B-Access® z SAP HCM zapewnia bezpośrednią dwukierunkową wymianę danych personalnych i odczytów rejestracji czasu pracy.

Rozumiemy wyzwania, z jakimi spotykają się nasi klienci – w odpowiedzi na nie chętnie przedstawimy naszą ofertę.


  EDP Support Polska Sp. z o.o.
  ul. Pląsy 17
  02-828 Warszawa

  Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
  Księgowość, tel: (22) 644 53 90

  email: edps@edps.com.pl
  zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

  Copyright 2013 EDP Support Polska