Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyniku postepowania ofertowego nr EDPS_05012017_BON

 

 

 


W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 EDP Support Polska Sp. z o.o. przedstawiamy zawiadomienie o wyniku postępowania nr EDPS_05012017_BON.


  EDP Support Polska Sp. z o.o.
  ul. Pląsy 17
  02-828 Warszawa

  Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
  Księgowość, tel: (22) 644 53 90

  email: edps@edps.com.pl
  zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

  Copyright 2013 EDP Support Polska