Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie  ofertowe nr EDPS_05012017_BON

 

 

 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 EDP Support Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego projektu wzorniczego  zgodnie z warunkami i specyfikacją zawartą w umieszczonym poniżej zapytaniu ofertowym nr EDPS_05012017_BON.


  EDP Support Polska Sp. z o.o.
  ul. Pląsy 17
  02-828 Warszawa


  Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
  Sekretariat, fax: (22) 644 53 90
  Dział serwisu, tel: (22) 644 85 03

  Copyright 2013 EDP Support Polska