Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy i jednocześnie stanowi narzędzie wspomagające zarządzanie personelem. Wprowadzenie elektronicznej rejestracji czasu pracy ułatwia pracę działów personalnych, zwiększa produktywność firmy i prowadzi do racjonalizacji funduszu płac. Efektywny system rejestracji czasu pracy zapewnia:

  • radykalne ograniczenie pracochłonności procesu rejestracji i rozliczania czasu
  • uproszczenie pracy działu personalnego odpowiedzialnego za ewidencję czasu pracy
  • zwiększenie wiarygodności rejestrowanego czasu
  • eliminację strat czasu pracy, powodowanych przez takie zdarzenia jak spóźnienia, niekontrolowane przerwy lub wcześniejsze wyjścia

Proponowane przez nas zaawansowane rozwiązania RCP nie tylko pomogą rozwiązać te problemy, ale również stworzą gamę ogromnych możliwości przeprowadzania analiz, optymalizacji procesów, przekazywania informacji, co w rezultacie prowadzi do oszczędności i zwiększenia efektywności w zakresie potencjału zasobów ludzkich.

Kompleksowy rejestr wszystkich parametrów związanych z frekwencją pracowników w połączeniu z innymi komponentami systemów zarządzania, takimi jak Kontrola Dostępu, Rejestracja Produkcji i Personalizacja Kart tworzy wielopłaszczyznowe narzędzie, które doceniły Działy Zarządzania Zasobami Ludzkimi w wielu firmach. Mozolne rejestracje i sprawdzanie poprawności prowadzonych zapisów nie stoją już na przeszkodzie w kreatywnym podejściu do zarządzania kadrami.

Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb klienta. Doradzamy, wdrażamy, integrujemy – aby poznać całą gamę możliwości naszych systemów, prosimy o kontakt.

Zapraszamy Państwa do  zapoznania się z oferowanymi przez nas rozwiązaniami:

 


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska