Terminale Produkcyjne

Rejestracja danych produkcyjnych (SFDC)

Systemy rejestracji produkcji (ang. SFDC) są przeznaczone do dostarczania informacji o bieżącym stanie produkcji, linii technologicznych, stanów magazynowych i innych procesach zachodzących na ternie firmy.  Terminale rejestrujące zbierają informacje o stanie osobowym, wykonywanych czynnościach i zadaniach, obciążeniu linii produkcyjnych, zapasach, wydajności, niezawodności maszyn, a także o konserwacji maszyn, awariach i naprawach. Tak zebrane dane są przesyłane do nadrzędnych systemów ERP zarządzających produkcją.
Oferowane przez nas terminale są zaprojektowane do sprawnej obsługi wszystkich zadań rejestracji produkcji.

Nowa jakość w rejestracji produkcji

Innowacyjność, funkcjonalność, dopasowanie

Podstawowym kryterium jest spełnienie wymagań użytkownika w zakresie rejestracji. Osiągamy to poprzez zastosowanie terminali rejestrujących nowej generacji B-web 9500.
Prosimy o zapoznanie się z unikalnymi właściwościami terminali serii B-web 9500.

Modułowe podejście do funkcjonalności terminali B-web 9500 umożliwia użytkownikowi indywidualny wybór wersji sprzętowej i funkcjonalnej. Bazując na naszym doświadczeniu, oferujemy wstępnie skonfigurowane terminale posiadające gotowe pakiety funkcji najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników.

Dostępne są następujące wersje terminali B-web 9500:
B-web 95 00 do indywidualnej konfiguracji
B-web 95 20 dla mniejszych firm i oddziałów
B-web 95 40 zaawansowany terminal rejestracji produkcji

Funkcje dostępne w terminalu zależą od wykupionych licencji na dodatkowe opcje wewnętrznego oprogramowania terminala. Jeżeli w czasie eksploatacji terminala pojawiają się nowe wymagania i potrzeby, wówczas wystarczy wykupić dodatkową licencje, bez konieczności wymiany terminala.


EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska