Czytnik B-net 9107

Czytnik B-Net 91 07 służy od odczytu identyfikatorów Legic i podłaczenia do typowych komputerów PC.

Funkcjonalność

Czytnik jest podłączony do komputera poprzez złącze USB i współpracuje z oprogramowaniem za pomocą sterowników do popularnych systemów operacyjnych

Czytnik może być wykorzystywany przy dodatkowej autoryzacji w dostępie do komputera i logowania do aplikacji. Autoryzacja dostępu do komputera i aplikacji może być na bieżąco weryfikowana poprzez sprawdzanie obecności karty autoryzacyjnej.

Istnieje również możliwość dodatkowej weryfikacji poprzez wprowadzeniu hasła. W ten sposób można zarejestrować, kto wykonał lub aktywował poszczególne procedury.

Podczas dostępu do komputera identyfikator Legic musi stale pozostawać w obszarze odczytu czytnika. Jeśli identyfikator zostanie usunięty z obszaru odczytu B-Net 91 07, komputer i oprogramowanie zostaną natychmiast zablokowane.

Przykłady zastosowań B-Net 91 07:

  • czytnik autoryzacji dostępu do komputera
  • programator nośników danych
  • stacja zapisu wzorców biometrycznych

EDP Support Polska Sp. z o.o.
ul. Pląsy 17
02-828 Warszawa

Sekretariat, tel: (22) 644 85 03
Księgowość, tel: (22) 644 53 90

email: edps@edps.com.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@edps.com.pl

Copyright 2013 EDP Support Polska